YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERDE SANAL DİRENİŞ: KAZDAĞLARI DİRENİŞİ'NİN ALTERNATİF VE ANA AKIM MEDYADA TEMSİLİ

Author :  

Year-Number: 2024-8
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 11:11:27.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik
Number of pages: 80-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada sınıf kavramının etrafında örgütlenerek baş gösteren ve daha sonraları farklı kimlikler etrafında örgütlenme girişimi olarak devam eden, geleneksel kuralların reddi ve memnuniyetsizliğin dışavurumu olarak seyreden yeni toplumsal hareketlerin, dördüncü kuvvet olan medyanın etkisiyle sanal direniş boyutu ele alınmaktadır. Yeni toplumsal hareketlerin dış dünyayı değiştirme motivasyonu ile heterojen tabana sahip toplumlarda uyandırdığı direnişçi ve dönüştürücü etkinin, günümüz dünyasında makro boyutta medya, mikro boyutta sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen eylemler ile zaman zaman sanaldan sokağa aktarılması çalışmanın odak noktalarındandır.
İlgili çalışmada sosyal medya platformlarından olan X üzerinden toplumsal seferberlik hareketine dönen Kazdağları altın madenine yönelik direniş örneği ele alınmaktadır. Bu bağlamda Kazdağları’nı korumak için sosyal medyadaki aktivistlerin çıktıları ilgili platformda yer bulmakta ve tepkilerin protestoya dönüşmesi ile sanaldan sokağa dökülen bir toplumsal hareketin varlığına örnek teşkil etmektedir. İlgili çalışmada Kazdağları’nda gerçekleşen toplumsal hareketlerde ana akım medyanın ve alternatif medyanın direnişe ilişkin X mecrası üzerinden rolünün ne olduğunu, hareketlerin paylaşılan içerikler ile destek alıp almadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda toplumsal hareketlerin ve seçilen ana akım medyanın Kazdağları altın madenine yönelik 16-18 Aralık 2018 tarihleri arasında #KısacıkAltınMadenineHayır hashtagi ile attıkları tweetler ele alınmıştır. Araştırma  yöntemi, konu ile ilgili X paylaşımlarının nitel içerik analizi ile incelenmesi şeklindedir. Çalışmada sanal direnişin başarıyla sokağın belleğine taşındığı ve aktivistler sayesinde ilgili konunun gündemde tutulduğu kaydedilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the virtual resistance dimension of the new social movements, which started by organizing around the concept of class and then continued as an attempt to organize around different identities, as a rejection of traditional rules and as an expression of dissatisfaction, is discussed with the effect of the media, which is the fourth force. One of the focal points of the study is that the resistance and transformative effect of new social movements in societies with a heterogeneous base with the motivation to change the outside world is transferred from the virtual to the street from time to time with the actions carried out through the media in the macro dimension and social media in the micro dimension in today's world.
This study focuses on the example of the resistance against the Kazdağları gold mine, which turned into a social mobilization movement through X, a social media platform. In this context, the outputs of activists on social media to protect the Ida Mountains find a place on the relevant platform, and the transformation of reactions into protests exemplifies the existence of a social movement that spills from the virtual to the streets. This study aims to reveal what the role of the mainstream media and alternative media in the social movements that took place in Kazdağları through the X medium regarding the resistance, and whether the movements received support through the content shared. In this direction, the tweets of social movements and selected mainstream media with the hashtag #KısacıkAltınMadenineHayır between December 16-18, 2018 regarding the Kazdağları gold mine were analyzed. The research method is to analyze the X posts on the subject through qualitative content analysis. In the study, it was noted that virtual resistance was successfully carried to the memory of the street and the issue was kept on the agenda thanks to activists.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics