KRİZ ZAMANLARINDA STRATEJİK İLETİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2024-8
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 11:10:34.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 66-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında kurumlar faaliyetlerini gerçekleştirmek ve varlığının devam etmesi için iç ve dış birçok etkene bağlı olarak hareket eder. Bu etkenler arasında ya da bu etkenlerden bağımsız olarak gerçekleşen olumsuz durumlar krizleri ortaya çıkarmaktadır. Kurumların ortaya çıkan krizlerle mücadele etmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde kurumların faaliyetlerini, mesajlarını aktarmak için geliştirdiği stratejik iletişim çalışmaları mevcuttur. Stratejik iletişim çalışmaları aynı zaman da kuruma karşı oluşan ilgi, imaj, tutum ve davranışları belirler. Uzun vadeli bir plan dahilinde hareket eden stratejik iletişim çalışmaları, kurumun kriz yaşadığı dönemlerde kurtarıcısı olabilmektedir. Kurumun tutarlı bir şekilde gerçekleştireceği çalışmalar stratejik iletişimin bir bütün olarak algılanmasını sağlayacağı için bu durum özellikle kriz zamanlarında da ön plana çıkmaktadır. Olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde kurumun ortaya koyacağı tavır kurumun devamlılığını etkileme potansiyeline sahiptir. Bu makalenin temel amacı kurumların kriz dönemlerinde neden stratejik iletişim çalışmalarını devam ettirmesinin önemli olduğunu ortaya çıkarmaktır. Stratejik iletişim faaliyetlerinin devamlılığının kurumlara kriz dönemlerinde hangi yönlerden kolaylık sağlayacağı ve sağlanan bu kolaylıkların kriz sürecinin nasıl yönlendireceği üzerine tespitler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In today's world, organizations act depending on many internal and external factors in order to carry out their activities and continue their existence. Negative situations that occur between these factors or independently of these factors lead to crises. Organizations need to combat emerging crises. Likewise, there are strategic communication activities developed by organizations to convey their activities and messages. Strategic communication activities also determine the interest, image, attitude and behavior towards the organization. Strategic communication activities acting within a long-term plan can be the savior of an organization in times of crisis. This is especially important in times of crisis, as the work to be carried out consistently by the organization will ensure that strategic communication is perceived as a whole. The attitude of the organization in ordinary and crisis periods has the potential to affect the continuity of the organization. The main purpose of this article is to reveal why it is important for organizations to continue their strategic communication activities in times of crisis. Determinations have been made on the ways in which the continuity of strategic communication activities will facilitate organizations in times of crisis and how these facilitations will guide the crisis process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics