TÜRK SİNEMASINDA ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN TEMSİLİ: ÖTEKİLEŞTİRME KAVRAMI ÜZERİNDEN MUCİZE FİLMİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-8
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 11:10:44.0
Language : Türkçe
Konu : Radyo, Sinema ve Televizyon
Number of pages: 49-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumda genel olarak bilinen adıyla engelli birey, günümüzde ise yaygın olarak kullanılan adıyla özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler, tarihin bütün dönemlerinde var olmuşlardır. Akranlarından fiziksel veya zihinsel olarak, gelişim özellikleri açısından olumsuz anlamda farklılık gösteren bu bireyler tarihin yakın dönemlerine kadar toplum tarafından dışlanmış, sosyal çevreleri tarafından engel durumları nedeniyle acınacak birer varlık olarak konumlandırılmıştır. Özellikle İslamiyet ve Hristiyanlık gibi dinler ile birlikte insanların merhamet duygularının ortaya çıkması, toplumların bu bireylere bakış açılarının değiştirmiştir. Yakın döneme kadar hayatın bütün kademelerinden uzak tutulma, sosyal etkinliklere dahil edilmeme, hatta topluluk içine çıkarıldığında ayıplanma gibi durumlar, bu bireylerin hayatla olan bağlarının da gittikçe zayıflamasına sebep olmuştur. Bütün bu dışlanmalarr, uzak tutulmalar ve acınacak varlık konumuna getirilmeleri toplumda öteki olarak adlandırılmalarına yol açmıştır. Bu çalışmada zihinsel engele sahip olan bireylerin Türk sinemasında nasıl temsil edildikleri ve bu bireylerin toplum tarafından ötekileştirilmesi Mahsun KIRMIZIGÜL’ün 2015 yapımı ‘Mucizefilmi üzerinden ele alınmıştır. Filmdeki başrol oyuncusu zihinsel engellidir. Çalışmada zihinsel engele sahip olan bireylerin yaşama umutları olsa da en başta aileleri, sonra da yakın sosyal çevreleri tarafından ötekileştirildikleri ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Disabled individual, commonly known in society, and individuals in need of special education, as it is commonly used today, have existed in all periods of history. These individuals, who differed negatively from their peers physically or mentally in terms of their developmental characteristics, were ostracized by the society until recently, and were viewed as pitiful beings by their social environment due to their disability. With the emergence of people's feelings of compassion, especially with religions such as Islam and Christianity, it is seen that the perspectives of societies towards these individuals have also changed. Situations such as being kept away from all stages of life, not being included in social activities, and even being stigmatized when taken out into the community, have led to the weakening of these individuals' ties with life. In this study, how individuals with mental disabilities are represented in Turkish cinema and the marginalization of these individuals by the society are discussed through Mahsun Kırmızıgül's 2015 film 'Miracle'. The lead actor in the movie is mentally handicapped. In the study, it was revealed that although individuals with intellectual disability have hopes to live, they are marginalized first by their families and then by their close social circles.    

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics