TOPLUMSAL KÜLTÜR VE KURUM KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: AVRUPA VE ASYA MERKEZLİ KURUMLARIN KURUM KÜLTÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-7
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 09:07:29.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 55-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun en küçük yapı taşını, o toplumda yaşayan bireyler temsil etmektedir. Bireyler aynı zamanda toplumun kültüründen etkilenen ve temel değerlerini de benimseyen kimselerdir. Bireylerin ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir çatı altında bir araya gelmeleri ise kurumu meydana getirmektedir. Bu kapsamda kurumun işleyişinde, değerlerinde ve ilkelerinde bünyesi altına çalışan bireyleri ve grup ilişkilerinin etkisi bulunmaktadır. Toplumun temel yapısından etkilenen, onun kültürünü yaşayan ve bünyesinde barındıran bireyler; kurumların kültürünü de etkilemekte ve gelişimine neden olmaktadır. Ancak her toplumda olduğu gibi kurumlarda bulundukları coğrafyanın etkisi altındadır. Örneğin, Avrupa merkezli kurumlarda çalışma hayatı kapsamında farklı bir kurum kültürü benimsenirken Asya merkezli kurumların kültüründe farklı etkenler söz konusudur. Her iki kıtadaki çalışma prensipleri farklı olmakla birlikte kurum kültürlerine ait belirledikleri ortak prensiplerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada farklı coğrafi özellikleri ve çalışma potansiyellerini barındıran Avrupa ve Asya merkezli kurumların temel özellikleri incelenmekte, kurum kültürlerinin karşılıklı değerlendirmeleri yapılmaktadır. Çalışmanın verileri doküman incelemesine bağlı olarak indeks taramaları, kitaplar ve makalelerden elde edilen bilgilerle sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The smallest foundation stone of society is represented by the individuals living in that society. Individuals are also people who are influenced by the culture of the society and adopt its basic values. When individuals come together under one roof to achieve a common goal, an institution is formed. In this context, the individuals and group relations that work under the institution have an impact on the functioning, values and principles of the institution. Individuals who are influenced by the basic structure of society, who live and embody its culture, also affect the culture of institutions and ensure their development. However, as in every society, institutions are under the influence of the geography in which they are located. For example, while a different corporate culture is adopted within the scope of working life in European-based institutions, there are different factors in the culture of Asian-based institutions. Although the working principles on both continents are different, there are common principles determined by their corporate cultures. In this context, the study examines the basic characteristics of European and Asian-based institutions with different geographical features and business potentials, and mutual evaluations of their corporate cultures are made. The data of the study are presented with information obtained from index scans, books and articles based on document review.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics