DİYASPORİK BİR FACEBOOK SAYFASINDAKİ GURBETÇİ SÖYLEMLERİNİN METİN ÇÖZÜMLEMESİ: “ALMANCI DEĞİLİZ, GURBETÇİYİZ”

Author:

Year-Number: 2022-4
Number of pages: 73-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk-Almanlar gibi diasporik topluluklar, çevrimiçi topluluklar oluşturmak için çevrimiçi olarak bir araya gelme eğilimindedir. Burada, sosyal medya platformları ve özellikle Facebook, kullanıcılarına adminlerin yönetebileceği, belirli konuların ve tartışmaların gerçekleştiği sayfalar oluşturma fırsatı sunmaktadır. Bu sayfaların ve adminlerin performanslarının, eşik bekçiliği, kanaat önderliği ve gündem belirleme gibi kitle iletişim teorilerinin değiştirilmiş bir versiyonunu oluşturabileceği gözlemlenmiştir. Bu çalışma için Türk-Almanlar tarafından ve Türk-Almanlar için oluşturulan “Almancı Değiliz, Gurbetçiyiz” Facebook sayfası seçilmiştir. Sayfayı inceledikten sonra sayfa adminleri ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve sayfadaki bir yıllık aktivite analiz edilmiştir. Bu teorilerin Facebook sayfalarına nasıl yansıdığını ve adminlerin söz konusu sayfayı bu teorilere göre nasıl yönettiklerini anlamak için söylem ve metin analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, bu teorilerin adminler tarafından görüşmelerde tanımladıkları amaçlara ulaşmak için çeşitli şekillerde uygulandığını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Diasporic communities such as the Turkish-Germans tend to gather online to constitute online communities. Herein, social media platforms, and especially Facebook, now provide them the opportunity to establish pages that administrators can manage, where particular topics and discussions occur. It is observed that those pages and the performances of the admins could generate an altered version of the mass communication theories of gatekeeping, opinion leadership, and agenda-setting. For this study, the “We Are Not Germanized Turks, We Are Expatriates” Facebook page, which is created by and for Turkish-Germans was selected. After observing the page, the page’s admins were interviewed and the one-year activity on the page was analysed. Discourse and textual analyses were used in order to understand how these theories were reflected on Facebook pages and how admins managed the mentioned page according to these theories. The results suggested that these theories were applied by these admins in various ways to accomplish their aims, which they described in the interviews.

Keywords