NÖROPAZARLAMADA FACS CİHAZININ KULLANIMI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2022-4
Number of pages: 101-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pazarlama, ürün satın alınma sürecinde, tüketicilerin ürünlerle olan ilişkilerinde duygu durumları, tepkileri davranışlarının yapısını analiz eden bir alandır. Günümüz koşullarında tüketici davranışları ile ilgili çok yönlü yapıyı çözümlemek için çeşitli yöntemler geliştirilerek, tüketici grupları ile doğru bir iletişim kurulmaya ve pazarlama stratejileri belirlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle, yaşam tarzlarındaki değişim, teknolojik gelişmeler, iletişim kanallarındaki değişimler, tüketim tarzlarının farklı bir boyut kazanmasında etkili olmuş ve pazarlamada kullanılan geleneksel yöntemlerin tüketici davranışlarındaki bilinçdışı etkilerin neler olduğu konusunda yeterli bilgiyi sağlayamadığı görülmektedir. Son yıllarda tüketici davranışlarının bilinmeyen tarafları nöropazarlama alanında kullanılan farklı tekniklerle ortaya konmaya çalışılmaktadır. Nöropazarlama teknikleri kullanılan teknolojik alt yapı çerçevesinde tüketici davranışları ile ilgili farklı doneleri pazarlamacılara sunmaktadır.  Nöropazarlama alanı tüketici davranışlarının analizinde beynin işlevi hakkında nörometrik, biyometrik ve psikometrik ölçümler çerçevesinde bilgi vermeye çalışmakta ve tüketici davranışlarını kullanılan teknikler çerçevesinde uyaranlarında rolünü belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, nöropazarlama alanında biyometrik ölçüm araçlarından Facs cihazı hakkında bilgi verme amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Marketing is a field that analyses relations of consumers with products, their emotional conditions, reactions as their purchasing process of products. In order to solve multifaced structure of consumer behaviour, different methods have been developed to communicate consumer groups in a right way and identify marketing strategy. Especially, changings of life style, technological developments, changings communication channels are factors that acquisition different size of consumer behaviour. On the other hand, it is seen that traditional methods in marketing can’t provide efficient information about consumer behaviour from unconscious perspective. In recent years, unknown sides of consumer behaviour expose within the scope of technics of neuromarketing methods.  Techics of neuromarketing shows variety kind of information about secret parts of consumer behaviours to marketers according to technological infrastructure. As neuromarketing gives information about consumers, it tries to give information through neurometric, biometric, and psychometric measurements and it identify roles of stimulus on consumer behaviour. In this study,  one of the tools of biometric measurement about Facs machine is tried to explained in a detail way.

Keywords