İZLEYİCİ JOKER’DEN NE ALABİLİR? SAĞLANAN YARAR VE DOYUMLARA İLİŞKİN OLARAK VARSAYIMSAL SAPTAMALAR

Author:

Year-Number: 2021-3
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-31 19:28:48.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik
Number of pages: 31-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada kullanımlar ve doyumlar kuramına dayandırılarak Joker filminin çözümlemesi yapılmıştır. Çözümlemede izleyicinin sağlayacağı yarar ve doyum sahneleri saptanmıştır. Bu çözümleme, önceki kullanımlar ve doyumlar çalışmalarından büyük ölçüde ayrılmaktadır. Nitekim anket ya da görüşme teknikleri kullanılarak veri toplanmamıştır. Bunun yerine film izlenerek varsayımsal olarak ilgili örnekler sahne sahne bulunmuş ve anlamlandırılmıştır. Çözümle sonucunda 23 adet yarar ve doyum sağlayan sahne bulunmuştur. Bu film, ilgili sahneleriyle izleyicide doyum oluştururken aynı zamanda düşündürtmektedir de… Filmin sunduğu en önemli doyum sahnelerinden biri, kapitalizm eleştirisi yapması ve bu sistemden rahatsızlıkları bulunanlara bir doyum ağlamasıdır.

Keywords

Abstract

In the study, the Joker movie was analyzed based on the uses and gratifications theory. In the analysis, the scenes that viewers get benefits and satisfaction were determined. This analysis significantly differs from the previous uses and gratifications studies. As a matter of fact, data were not collectedby using questionnaires or interview techniques. Instead, watching the movie, hypothetically relevant examples were found scene by scene and interpreted. As a result of the analysis, 23 useful and satisfying scenes were found. While this movie creates satisfaction for the viewers with its related scenes, it also makes the viewers think. One of the most important satisfaction scenes the movie offers is its critique of capitalism and provide a satisfaction for those who are not happy with this system.

Keywords