SANAL MAHREMİYET ALGISININ ÇÖKÜŞÜ: TİKTOK UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-06 16:00:55.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Medya
Number of pages: 71-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişimi, iletişim tarzlarında ve günlük hayatta pek çok şeyi değiştirmektedir. Özellikle internetin ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile kullanıcıların bilgi ve içerik paylaşma biçimleri her geçen gün farklılık göstermektedir. Sosyal paylaşım siteleri, sanal ortamdaki bu yeni sosyalleşme biçimlerinin merkezinde yer almaktadır. Sosyal medyanın, sosyal ve özel hayatın yanı sıra aile kurumunun da ayrılmaz bir parçası haline geldiği görülmektedir.

Yeni bir medya olarak görebileceğimiz sosyal medyada, anlık paylaşımlar yapmak gibi bir kültür büyümekte ve gençler, yaşadıkları, düşündükleri her şeyi takipçileriyle paylaşmaya giderek daha istekli hale gelmektedir. Yaptıkları birçok paylaşımı mahrem görmemekle birlikte paylaşım yapmanın sosyalleşmeye katkı sağladığını savunmaktadırlar. Kullanıcılar, takipçileri tarafından beğenilme, onaylanma ve kendini kabullendirme arzularını tatmin etmek için özel hayatlarıyla ilgili birçok bilgi ve içerik paylaşımı gerçekleştirmektedir. Nitekim, sosyal paylaşım sitelerinde bireyler tüm kişisel bilgilerini, okul durumlarını, profesyonel yaşamlarını, aile fotoğraflarını, eşleriyle, çocuklarıyla yaptıkları etkinlikler, olayların değerlendirilmesini, dini ve siyasi görüşlerini, gezmekten zevk aldıkları yerleri, katıldıkları sosyal ortamları, ne yiyip içtikleri, sahip oldukları her şeyi, paylaşamamaları durumunda, reddedilme ve eksiklik duygusu yaşamaktadırlar.

Bu araştırma, sosyal medyanın insanların kişisel yaşamları ve mahremiyet nitelikleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Farklı yaş gruplarındaki tiktok kullanıcılarının videoları hangi amaçla çektikleri ve çekilen bu videolarda sanal mahremiyet algısının çöküşünde kullanıcıların benlik sunumlarının ne ölçüde etkili olduğunu konu almaktadır.  Araştırma sonucunda elde edilen verilerle araştırmacılar ve ilgili profesyoneller için bilgiler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The development of technology changes many things in communication styles and daily life. Especially with the emergence and widespread use of the internet, the way users share information and content differ day by day. Social networking sites are at the center of these new forms of socialization in the virtual environment. It is seen that social media has become an integral part of the family institution as well as social and private life.

In social media, which we can see as a new media, a culture of instant sharing is growing and young people are increasingly willing to share everything they experience and think with their followers. Although they do not see many of their posts as private, they argue that sharing contributes to socialization. Users share a lot of information and content about their private lives in order to satisfy their desire to be liked, approved, and self-acceptance by their followers. As a matter of fact, on social networking sites, individuals can use all their personal information, school status, professional life, family photos, activities with their spouses and children, the evaluation of events, their religious and political views, the places they enjoy visiting, the social environments they participate in, what they eat and drink, everything they have. If they cannot share, they experience a feeling of rejection and lack.

This research examined the impact of social media on people's personal lives and privacy qualities. It deals with the purpose for which tiktok users in different age groups shoot videos and to what extent the self-presentations of the users are effective in the collapse of the virtual privacy perception in these videos. With the data obtained as a result of the research, information was presented for the researchers and related professionals.

Keywords