GLOKAL PAZARLAMA: NETFLİX TÜRKİYE’NİN SOSYAL MEDYADA YER ALAN YERELLEŞTİRME STRATEJİLERİ

Author:

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-29 11:48:04.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 68-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel pazara ürün ve hizmetleri sunan şirketler, girdikleri ülkelerde küresel pazarlama stratejilerinin her zaman başarılı olmadığının farkına varmıştır. Böylelikle İskoç bir şehir planlamacının ortaya attığı “küresel düşün, yerel hareket et” düşüncesi çerçevesinde farklı ülkelerde, kültürlerde, farklı tüketim alışkanlarına hedef kitlelerine yerel koşullara uygun stratejiler ile yaklaşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan Glokal pazarlama stratejisi kavramı, küreselleşme ve yerel kültür motiflerinin bir araya gelmesi ile dengeli bir sentez oluşturulması anlamına gelmektedir. Çalışmada, 190’dan fazla ülkede dijital yayıncılık yapan Netflix platformunun sosyal medyada yürüttüğü glokal pazarlama stratejisi incelenmiştir. Glokal stratejiler içerisinde “yerelleştirme” uygulamaları Twitter’daki Netflix Türkiye hesabı üzerinden oluşturulan temalar çerçevesinde, belirlenen tarih aralığında değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Companies offering products and services to the global market have realized that global marketing strategies are not always successful in the countries they enter. In this way, as part of the “Think Globally, Act Locally” idea put forward by a Scottish city planner, he began to approach different consumption habits in different countries, cultures, with strategies appropriate to local conditions for his target audience. As a result, the concept of Glocal marketing strategy means the creation of a balanced synthesis by combining globalization and local cultural motifs. The study examined the social media marketing strategy of the Netflix platform, which has digital broadcasting in more than 190 countries. "Localization" practices were evaluated within the set date range within the framework of themes created through the Netflix Turkey account on Twitter.

Keywords