İNTERNET GAZETECİLİĞİNE KARŞI YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: SORUN MU, ALTERNATİF Mİ?

Author :  

Year-Number: 2023-6
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-26 11:06:53.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik
Number of pages: 22-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel gazetecilik insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Gerek günlük hayatta gerekse teknolojik alanda yaşanan her bir gelişme habercilik alanını da etkiler.  Muazzam bir değişim içinde olan geleneksel medya iletişim teknolojileri ile birlikte internet gazeteciliğine evrilir. Yaşanan değişim bununla da sınırlı kalmaz. İnternet gazeteciliğine bağlı olarak bazı gazetecilik türleri ortaya çıkar. Yurttaş gazeteciliği de bunlardan biridir. Asıl mesleği gazetecilik olmayan insanların kendi sosyal medya profillerinde gündeme yönelik içerikler paylaşmasına verilen bir isim olan yurttaş gazeteciliği, ortaya çıktığı günden beri popülerdir. Twitter, Instagram ya da Youtube’da yapılan paylaşımlar gündemi tek seslilikten kurtarır ve alternatif bakış açıları sunar. Gazetecilerin ulaşamadığı ya da hemen gidemediği ve haber değeri taşıyan alanlarda yurttaş gazetecileri bulunur. Bu çalışmada ise yurttaş gazeteciliğinin internet gazeteciliğine kıyasla bir sorun mu yoksa alternatif mi olduğunu açıklamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle yeni iletişim teknolojileri ve bu teknolojilere bağlı olarak hayatımızda yer alan internet gazeteciliği üzerinden durulmuştur. Çalışmanın devamında yurttaş gazeteciliği kavramsal olarak değerlendirilmiş, örnekler ile detaylandırılmış, amaçları ve işlevleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın sonucunda ise internet gazeteciliği ile birlikte düşünüldüğünde yurttaş gazeteciliğinin hem avantajları hem de dezavantajları değerlendirilmiş ve bazı önerile sunulmuştur.  

Keywords

Abstract

Traditional journalism is as old as human history. Every development in both daily life and technology also affects the field of journalism. It evolves into internet journalism with the traditional media communication technologies, which are in a tremendous change. The change is not limited to this. Depending on internet journalism, some types of journalism emerge. Citizen journalism is one of them. Citizen journalism, which is a name given to people whose main profession is not journalism, to share content about the agenda on their social media profiles, has been popular since the day it emerged. Sharing on Twitter, Instagram or Youtube saves the agenda from monotony and offers alternative perspectives. Citizen journalists are found in newsworthy areas where journalists cannot reach or go immediately. In this study, it is aimed to explain whether citizen journalism is a problem or an alternative compared to internet journalism. For this purpose, first of all, new communication technologies and internet journalism, which takes place in our lives depending on these technologies, are emphasized. In the continuation of the study, citizen journalism was evaluated conceptually, detailed with examples, and its aims and functions were emphasized. As a result of the study, when considered together with internet journalism, both the advantages and disadvantages of citizen journalism were evaluated and some suggestions were presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics