MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜR: YERLİ TELEVİZYON DİZİLERİNDE TÜKETİME YÖNELİK İŞLEVİ İLE POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNLERİ

Author:

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-29 11:48:01.0
Language : Türkçe
Konu : Radyo, Sinema ve Televizyon
Number of pages: 78-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Kitle iletişim araçları arasında televizyon eskiden olduğu gibi günümüzde de toplumun büyük bir kesimi tarafından izlenilmekte, televizyonun sunduğu içerikler birçok kesim tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu içerikler arasında diziler önemli bir yerde durmaktadır. Toplumun hala büyük bir çoğunluğu tarafından takip edilen televizyon dizileri temsil ettiği kimlikler, anlattığı hikayeler, oluşturduğu karakterlerle uzun süre gündemde yerini korurken, sunduğu yaşam tarzı ve tüketim pratikleriyle de izleyicilere yön vermekte, başka deyişle tüketim ürünleri için kullanıcılara örnekler sunmaktadır. Diğer yandan televizyon dizileri, çok sevilen dizi karakterleriyle özdeşleşen ürünleri sunarak bir anlamda tüketiciye yol göstermekte, bu ürünler sıklıkla kullanıldığında birer popüler kültür ürünü haline dönüşebilmektedir. Bu çalışmada popüler kültür ürünlerinin televizyon dizileri ile ilişkisi sorgulanmakta, aksesuar özelinde televizyon dizilerinin popüler kültür ürünleri oluşturmadaki rolü incelenmektedir. Çalışmanın amacı son dönem televizyon dizilerinin popüler kültür ürünleri ile ilişkisini  tespit etmek, tüketime özendirme bağlamında hangi dizi içeriklerinden nasıl faydalanıldığını  ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde internetteki arama motoru üzerinden ‘dizi aksesuarları’ anahtar kelimesi ile tarama yapılmış, toplamda 7 web sitesine ulaşılmış, dizi isimleriyle anılan aksesuarların satışa sunulduğu bu siteler  betimsel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.  Analiz sonucunda özellikle son döneme ait popüler dizilerle ilişkili olan çeşitli aksesuarlar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca  TRT’de yayınlanan dizilere ait aksesuarların TRT Market-Anı Yüzük ortaklığında ve aynı tasarımlar eşliğinde farklı renk ve seçeneklerle birlikte  dizi aksesuarları kategorisinde satışa sunulduğu görülmüştür. Popüler kültür ürünü haline gelen en yaygın  aksesuarların yüzük/zihgir ve kolye olduğu bulgulanmış, özellikle tarihsel nitelikli dizi aksesuarlarının genellikle erkeklere hitap edecek tarzda satışa sunulduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Among the mass media, television is watched by a large part of the society today as it was in the past, and the contents offered by television are followed with interest by many segments. Among these contents, serials occupy an important place. While the television series, which are still followed by the majority of the society, keep their place on the agenda for a long time with the identities they represent, the stories they tell and the characters they create, they also guide the audience with the lifestyle and consumption practices they offer, in other words, it provides users with examples for consumer products. On the other hand, television series guide the consumer by offering products that are identified with the characters of the popular TV series, and when these products are used frequently, they can become popular culture products. In this study, the relationship between popular culture products and television serials is questioned, and the role of television serials in creating popular culture products, in particular, is examined. The aim of the study is to determine the relationship between the latest television series and popular culture products, to reveal which series content is used in the context of encouraging consumption. Within the framework of this purpose, a search was made with the keyword 'serial accessories' on the internet search engine and a total of 7 websites were reached. These sites, where accessories called TV series are offered for sale, were analyzed by descriptive content analysis method. As a result of the analysis, it has been determined that there are various accessories related to the popular TV series of the last period. In addition, it has been seen that the accessories of the TV series broadcast on TRT are offered for sale with the partnership of TRT Market-Memory Ring and with the same designs, in different colors and options. It has been found that the most common accessories that have become popular culture products are rings / ziggirs and necklaces, and it has been concluded that especially historical serial accessories are generally offered for sale in a way that will appeal to men.

 

Keywords