NASIL FENOMEN OLUNUR? YOUTUBE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-29 11:48:08.0
Language : Türkçe
Konu : Radyo, Sinema ve Televizyon
Number of pages: 101-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyıla damgasını vuran internet, gün geçtikçe bireyleri daha çok etkisi altına almaktadır. Gelişen internet teknolojileriyle birlikte sosyal mecralar, hayatımızda önemli bir konuma gelmiştir. Yeni medyayla birlikte youtuber, abone, takipçi, fenomen gibi birçok kavram hayatımıza girmiştir. Çalışmamızın odak noktası, fenomen kavramıdır. Tanınırlığını yalnızca yeni medya üzerinden sağlamış günümüz şöhretlerine fenomen adı verilmektedir. Bu çalışma, fenomen olmak isteyen kişilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini, Youtube Türkiye örneğinde en çok takipçisi olan 10 Youtube fenomeni üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak fenomenlik ve fenomen olma ile ilişkili literatürde yapılmış çalışmalara göre araştırmacılar tarafından bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Kodlama sürecinde uzman görüşüne de başvurulmuştur. Buna göre çalışmanın evreni Youtube Türkiye örneklemi ise takipçi sayısı en yüksek 10 fenomen oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmacılar tarafından 1 Ekim-10 Kasım 2022 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma sonucunda ise; fenomen olmak için belirlenen kodların faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Fenomen olmak isteyen bireylerin takipçileriyle etkileşimin yüksek olması gerektiği, clickbait başlıklar kullanmasının faydalı olduğu ve kanalının tasarım kalitesine önem verilmesi gerektiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The internet, which left its mark on the 20th century, is affecting individuals more and more day by day. With the developing internet technologies, social media has come to an important position in our lives. With the new media, many concepts such as youtuber, subscriber, follower and influencer have entered our lives. The focus of our work is the concept of influencer. Today's celebrities, who have gained recognition only through new media, are called influencer. This study aims to examine what characteristics should be possessed by people who want to be an influencer, through the 10 Youtube influencers with the most followers in the example of Youtube Turkey. For this purpose, a coding scale was created by the researchers according to the studies conducted in the literature related to being an influencer. Expert opinion was also sought during the coding process. Accordingly, the universe of the study, example of Youtube Turkey, constitutes the 10 influencers with the highest number of followers. The study was carried out by the researchers between October 1 and November 10, 2022. As a result of the study; It has been observed that the codes determined to be an influencer are useful. It has been determined that individuals who want to be an influencer should have high interaction with their followers, it is beneficial to use clickbait titles, and the design quality of their channel should be given importance.

Keywords