Yazarlara Bilgi


Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda 2 (iki) sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Dergide, bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlanabilir.

İletişim bilimlerinin tüm alanlarından yayın kabul edilmektedir.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çift kör inceleme (double blind peer review) süreci uygulanmakta ve çalışma gerektiği takdirde incelenmek üzere üçüncü farklı bir hakeme gönderilmektedir.

Gönderilen çalışmaların dil ve anlatımı, bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Çalışmalarda yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlilikte olmalıdır.

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi’ne makale göndermek için öncelikle yazar/yazarların dergiye web sayfası üzerinden üye olması gerekmektedir.

Makaleler yalnızca elektronik ortamda, derginin web sayfası üzerinden gönderilmelidir. Dergiye yüklenen ilk çalışmada, kör hakemlik uygulanacağı için yazar ve kurum bilgileri kısmını boş bırakarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Makale dosyasının adını makale ismi ile kaydederek göndermeniz  önem arz etmektedir.

Çalışma yayımlanmaya uygun görüldüğünde, çalışmaya yazar/yazarların ismi, bölümü, çalıştıkları kurum ile birlikte e-posta adresleri ve ORCID numaraları eklenerek sisteme yüklenmelidir. 

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Çalışma, bir sempozyumda özet bildiri olarak sunulduysa ya da bir tezden türetildiyse bu durumun çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmesi beklenmektedir. 

Gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi’nden izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca çalışmadaki yazılardan doğabilecek yasal sorumluluklar çalışmanın yazarlarına aittir.

Değerlendirme Süreci

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar öncelikle editöryel açıdan ön değerlendirme ve sonrasında da hakem değerlendirme süreçlerinden geçmektedir. Bu aşamalar derginin editörü tarafından yürütülmektedir. 

Ön Değerlendirme Süreci

Yazar, makaleyi dergiye yükledikten sonra makalenin ön değerlendirme süreci başlar. Bu aşamadan itibaren yazar makalenin ön değerlendirme ve hakem sürecini mutlaka takip etmelidir.

Editör, bu aşamada dergiye gelen makaleyi içerik ve şekil olarak inceleyerek çalışmanın derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına karar verir ve aşağıdaki üç seçenekten birini uygular:  

  • Çalışmanın dergi için uygun olmadığına karar verip, durumu yazara ileterek çalışmayı geri çevirebilir.
  • Düzeltmelerin yapılması için çalışmayı yazara tekrar gönderebilir.
  • Çalışmanın hakemlere göndermeye değer bir çalışma olduğuna karar verdiğinde ise çalışmanın konusu ile ilgili uzman iki hakeme çalışmayı gönderir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Editör, dergiye gelen çalışmanın incelenmesi için alanında uzman en az iki hakemi çalışmaya hakem olarak atar.

Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç açısından değerlendirir ve derginin web sayfası üzerinden bu çalışma ile ilgili görüşlerini iletirler.

Hakemler çalışmayı doğrudan onaylayabilir, çalışmanın revize edilmesini talep edebilir ya da çalışmayı reddedilebilir.

Hakemler çalışmanın dergide yayınlanmasını uygun görürler ise editör yazar(a)/lara bilgi vererek, çalışmanın derginin hangi sayısında yayımlanacağını yazar/yazarlara bildirir. 

Hakem/hakemler çalışma ile ilgili düzeltme verdiği takdirde yazar/lar en kısa sürede talep edilen düzeltmeleri yaparak, çalışmanın düzeltilmiş halini derginin web sayfasına tekrar yüklemeli ve editöre e-posta ile bilgi vermelidir.

Yazar/lar, hakemlerden biri düzeltme verdiği takdirde düzeltme yapmadan diğer hakem raporunun da gelmesini beklemelidir ve her iki hakem raporunu gördükten sonra talep edilen düzeltmeleri yapmalıdır. 

Hakemler makalenin dergide yayımlanması için uygun olmadığına karar verirler ise editör yazara hakemlerin bu kararını iletir. 

Hakemler arasında fikir ayrılığı olduğu durumda ise editör, makalenin farklı bir hakem tarafından değerlendirilmesi için üçüncü bir hakem görüşüne başvurabilir. 

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, yayın işlemlerinin hiçbir aşamasında yazar/yazarlardan ücret talep etmemektedir.