Amaç ve Kapsam


2020 yılında yayın hayatına başlayan “Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi”, iletişim alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları bilim dünyası ile buluşturmayı amaçlamaktadır.  Bu amaçla Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, kapsam olarak iletişim alanyazınına katkı sağlayacak kavramsal ve ampirik araştırmalar ile birlikte derleme çalışmalarına da yayın kapsamı içerisinde yer vermektedir.

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, sosyal medya ve iletişim genel başlığı altında değerlendirilen tüm başlıkları (gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya, görsel tasarım vb.) yayın olarak kabul etmektedir.

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi’nin farklı ulusal ve uluslararası indekslere başvuru süreci devam etmektedir. Yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayınlanacak ve hakemli olan dergimizde yer alan çalışmaların daha geniş veri tabanına yayılması ve daha çok kitleye ulaşabilmesi amacıyla açık erişim (open access) politikası benimsenmiştir.