Açık Erişim Beyanı


Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, bilimsel çalışmaların daha geniş hedef kitlelere yayılabilmesi için bilgiye erişimin kolay olması gerektiğine inanmakta ve bu bağlamda açık erişim yayın politikasını benimsemektedir.

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi’nin de benimsediği Budapeşte Açık Erişim Bildirgesine göre açık erişim; “bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” şeklinde açıklanmıştır.

Adı geçen bildirgeye göre; bilimsel dergilerde yayımlanan içeriklere bilim insanları, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından ücretsiz erişilmesine olanak tanınması ve bu içeriklere erişimdeki diğer engellerin kaldırılması durumunun, araştırmaların seri şekilde gerçekleşmesine, eğitimin geliştirilmesine ve insanlığın ortak bir entelektüel görüş ve bilgi arama ortamında birleşmesine katkı sunacağı belirtilmiştir.  

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan tüm çalışmalar yayın tarihinden itibaren herkesin erişimine açıktır ve bu çalışmaları indirmek isteyenlerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, yayımlanan tüm çalışmalar için "Creative Commons Attribution License (Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansını kullanmaktadır.